परामर्श र सहायता

परामर्शले, शुस्वास्थ्यको अवधारणालाई अवलम्बन गरेर काम गर्छ। यसले कुनै तनाव, रोग र मानसिक रोग बिना मानिसको मस्तिष्क, शरिर र आत्माको उच्चत्तम कार्यक्षमता हासिल गर्न जोर दिन्छ। परामर्शले शुस्वास्थ्य र रोग विज्ञानलाई प्रकृतीमा हुने विकासको रुपमा लिन्छ र मुल्याङ्कन र उपचार गर्ने बेलामा त्यस व्यक्तिको वातावरणलाई ध्यानमा राख्छ। यसले मनोवैज्ञानिक चासोहरुलाई सम्बोधन गर्छ र तिनिहरुको बौद्धिक एवं व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ।

मानसिक स्वास्थ्य र शुस्वास्थ्यलाई असर पार्ने कुराहरुको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरु, दम्पत्तिहरु, परिवारहरु र समूहहरुलाई परामर्शले निद्रेशन प्रदान गर्छ। मनोवैज्ञानिक चिकित्सकले उपचार गर्ने उदासपन र चिन्ता, पीटीएसडी, एडीएचडी, बाईपोलार डिसअर्डर, अनियन्त्रित खवाई, पर्स्न्यालीटी डिस्अर्डर लगायत अन्य मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरुलाई परामर्शले उपचार गर्छ।

Stories

Living with someone with Bipolar disorder

My mom is a sufferer of bipolar disorder. Her condition first developed when..

-- Anonymous

On Anxiety and Freedom

Neurosis is a living hell for those who suffer from it since it creates an entropy of chaos and order in our mental faculties. An individual seems normal from the outside, but his/her daily life is affected in an unprecedented way.

-- SAURAV

State of well-being

Mental health is a “state of well-being in which we are able to develop our unique potential, cope with the stressors of life, work productively and fruitfully, build strong,

-- MHA
Top