प्रण गर्नुहोस्

शब्दहरु शक्तिशाली हुन्छन्। हामी सबैको प्रयासले, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि जनसाधारणको सोचाईमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। त्यहि हुनाले हामी तपाई जस्ता मानिसहरुलाई यस्ता गलत धब्बाको अन्त्य गरी मानसिक रोग लागेका मानिसहरुलाई सहायता प्रदान गर्नको निम्ति प्रण गर्न आग्रह गर्दैछौँ।

प्रण गर्नुहोस्, वाचा गर्नुहोस्, र मानसिक रोगीहरु बिरुद्धको कंलक रहित समाज बनाउन सहयोग गर्नुहोस् ।

Stories

Living with someone with Bipolar disorder

My mom is a sufferer of bipolar disorder. Her condition first developed when..

-- Anonymous

On Anxiety and Freedom

Neurosis is a living hell for those who suffer from it since it creates an entropy of chaos and order in our mental faculties. An individual seems normal from the outside, but his/her daily life is affected in an unprecedented way.

-- SAURAV

State of well-being

Mental health is a “state of well-being in which we are able to develop our unique potential, cope with the stressors of life, work productively and fruitfully, build strong,

-- MHA
Top